Bảng báo giá sơn Á đông

  1. 1,146

  Bảng giá sơn Á đông

  STTTÊN SẢN PHẨMĐVT GIÁ
  Sơn tàu thuyền Á Đông (Sơn tàu biển Á Đông, xà Lan)
  Sơn lớp lót Á Đông đầu tiên
  1Metazinc EP-25QD
  Sơn lót Epoxy kẽm khô rất nhanh – 2 thành phần (Dùng Thinner 044 EP)
  Bộ 14L3,850,500
  Bộ 3.5L962,600
  2Metazinc EP-50
  Sơn Epoxy kẽm độ dày cao – 2 thành phần ( Dùng Thinner 044 EP)
  Bộ 4L1,864,400
  3Metapox NZ PrimerLít142,100
   Sơn lót chống ăn mòn Á Đông
  1Metachlor AC
  lớp Sơn lót đầu tiên như epoxy-kẽm, cho nhiều mục đích như đáy tàu,
  mạn tàu, công trình thủy, công trình công nghiệp (Dùng Thinner 022 CV)
  20L2,628,100
  5L657,000
  2Metavinyl BTM
  Sơn Epoxy – hắc ín độ dày cao, độ bền cao, dùng Sơn lót chống ăn mòn
  cho đáy tàu và phần mạn dưới nước. ( Dùng ( Dùng Thinner 077 TE)
  Bộ 20L2,589,400
  3Metapox AC
  Sơn lót chống ăn mòn độ bền cao, dùng Sơn trên bề mặt thép trần hay trên lớp Sơn lót đầu tiên (Shop primer) như Epoxy-kẽm, cho những nơi có điều kiện môi trường khắc nghiệt như đáy tàu, mạn tàu, công trình thủy, công trình công nghiệp  (Dùng Thinner 066 EP)
  Bộ 20L3,184,700
  Bộ 5L796,200
  4Metarproor BTM
  Sơn Epoxy – hắc ín độ dày cao, độ bền cao, dùng Sơn lót chống ăn mòn
  cho đáy tàu và phần mạn dưới nước.( Dùng Thinner 077 TE)
  Bộ 20L2,628,100
  Sơn chống hà Á Đông
  1Metachlor AF10
  Sơn chống hà cho đáy tàu biển  (Dùng Thinner 022 CV)
  20L
  5L
  2Metachlor AF450
  Sơn chống hà không chứa thiếc -Tin free self-polishing Anti-fouling Paint
  Sơn chống hà cho đáy tàu biển, phương tiện vận tải thủy. Đặc biệt dùng cho mục đích Sơn sửa chửa lại – không phải Sơn mới. (Dùng Thinner 022)
  20L
  5L
  Sơn lót chống rỉ Á Đông
  1Metakyd Primer
  Sơn lót chống rỉ đa dụng, sử dụng trong môi trường ngoài trời lẫn trong nhà cho tàu biển, công nghiệp, xây dựng, cơ khí… (Dùng Thinner 011 AK)
  20L
  5L
  2Metakyd Primer LLÍT
  3Metachlor Primer
  Sơn chống rỉ gốc Chlor-rubber. Chlor-rubber Primer
  Sơn lót chống rỉ, dùng trong môi trường khí quyển ngoài trời cho tàu biển, công nghiệp, cơ khí… .  (Dùng Thinner 022)
  20L2,565,200
  5L641,300
  4Metapox Primer
  Sơn chống rỉ Epoxy độ dày cao 2 thành phần.
  Sơn lót chống rỉ độ dày cao, độ bền rất cao dùng cho mục đích chịu đựng
  lâu dài ngoài trời hay chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt trong công nghiệp, công nghiệp biển, tàu biển ( Dùng Thinner 066)
  Bộ 20L3,172,600
  Bộ 5L793,200
  Sơn phủ Á Đông lớp cuối cùng
  1Metakyd Top HGMàu Đen & Nhạt20L
  5L
  Màu trắng, Tươi, Mạnh20L
  5L
  Tín hiệu20L
  5L
  2Metakyd BTD
  Sơn cho bề mặt sắc thép
  (Dùng Thinner 011 AK)
  Màu Đen & Nhạt20L
  5L
  Màu trắng, Tươi, Mạnh20L
  5L
  Tín hiệu20L
  5L
  3Metachlor BTD
  Sơn phủ màu đa dụng dùng cho tàu biển, công trình công nghiệp, cơ khí và nhiều lĩnh vực khác.(Dùng Thinner 022CV)
  Màu Đen & Nhạt20L2,836,200
  5L709,100
  Màu trắng, Tươi, Mạnh20L2,930,600
  5L732,700
  Tín hiệu20L3,054,000
  5L763,500
  4Metapox Top
  Sơn phủ màu độ bền cao, dùng Sơn trên bề mặt kim loại, bê tông(Dùng
  Thinner 066 EP)
  Màu Đen & NhạtBộ 20L3,300,900
  Bộ 4L660,200
  Màu trắng, Tươi, MạnhBộ 20L3,521,100
  Bộ 4L704,200
  Tín hiệuBộ 20L3,680,800
  Bộ 4L736,200
  6Metathane  Top 6000
  Sơn phủ màu đa dụng dùng cho tàu biển, công trình công nghiệp, cơ khí và nhiều lĩnh vực khác (Thinner 088 PU )
  Màu Đen & NhạtBộ 16L4,236,000
  Bộ 4L1,059,000
  Màu trắng, Tươi, MạnhBộ 16L5,120,700
  Bộ 4L1,280,200
  Tín hiệuBộ 16L5,966,800
  Bộ 4L1,491,700
  7Metaric Top
  Sơn 1 thành phần đã pha sẳn, Sơn cho các công trình công nghiệp, cơ khí và các Lĩnh vực khác
  ( Thinner 033 SA)
  Màu Đen & Nhạt20L2,836,200
  5L709,100
  Màu trắng, Tươi, Mạnh20L3,087,900
  5L772,000
  Tín hiệu20L3,250,100
  5L812,500
  Sơn bên trong bồn chứa Á Đông
  1Metapox Primer RC
  Sơn Epoxy đặc bệt, dùng Sơn lót lớp đầu tiên trên bề mặt sắt thép được xử lý phun cát bên trong bồn chứa – hầm chứa một số Dung môi, nhiên liệu xăng dầu, nhớt, dầu thực vật, nước biển… (Thinner 066 EP )
  Bộ 20L3,845,400
  2Metapox RC 100 Under coat – Xanh lá cây nhạt
  Hệ Sơn Epoxy đặc biệt, độ dày cao, dùng Sơn bên trong bồn chứa các loại hoá chất như các loại Dung môi, nhiên liệu xăng dầu, nhớt, dầu thực vật, nước biển…..
  (Thinner 066 EP )
  Bộ 20L3,845,400
  3Metapox RC 100 Finish – Xám
  Hệ Sơn Epoxy đặc biệt, độ dày cao, dùng Sơn bên trong bồn chứa các loại hoá chất như các loại Dung môi, nhiên liệu xăng dầu, nhớt, dầu thực vật, nước biển…..
  (Thinner 066 EP )
  Bộ 20L4,208,400
  4Metapox PW 100 Primer & Finish
  Sơn Epoxy đặc biệt, độ dày cao, độ bền cao, không gây ô nhiễm nước tinh khiết, dùng Sơn bên trong bồn chứa – hầm chứa nước sạch, nước uống, nước cất…..
  (Thinner 066 EP )
  Bộ 20L3,414,600
  Bộ 4L682,900
  5Metarproorf Nâu và Đen
  Sơn Epoxy – hắc ín độ dày cao, độ bền cao, dùng Sơn lót chống ăn mòn cho đáy tàu và phần mạn dưới nước. (Thinner 077 TE)
  Bộ 20L2,628,100
  6Metarproof HB1 Lít134,400
  Sơn đa dụng Á Đông
  1Metapox HB 50 (trắng, xanh, …)
  Sơn Epoxy độ dày cao, độ bền cao, dùng Sơn phủ hoặc Sơn lót trên bề mặt kim loại và bê tông (Thinner 066 EP)
  Bộ 20L3,177,500
  2Metapox HB60 ( màu xám, đỏ chống rỉ)
  Sơn duy nhất một lớp vừa chống ăn mòn, vừa Sơn phủ ,độ dày cao dùng cho hầm nước dằn tàu, khoang hóa chất, tàu chứa dầu thô, những kết cấu ngâm chìm trong nước, nước biển, ẩm ướt trong công nghiệp…  (Thinner 066 EP)
  Bộ 20L3,279,100
  3Metar coat QD
  Sơn 1 thành phần đã pha sẳn, Sơn tổng hợp bitum- hắc ín dùng Sơn chống ăn mòn những nơi thường xuyên ẩm ướt hoặc chịu nước bẩn, neo, xích… của tàu biển trong công nghiệp … ( Thinner 022 CV)
  20L2,490,200
  5L622,500
  4Metapride
  Sơn Epoxy đặc biệt đa dụng độ dày cao, sử dụng trong công nghiệp, tàu biển và nhiều lĩnh vực khác (Thinner 099 ME)
  Bộ 20L3,487,200
  Bộ 5L871,800
  Sơn chuyên dùng Á Đông
  1Metakyd Silver (Thinner 011 AK)
  Sơn nhũ bạc gốc dầu, sử dụng cho kết cấu sắt thép, có thể sử dụng làm lớp lót cho bề mặt gỗ
  20L2,708,000
  5L677,000
  2Metapox GS( Thinner 066 EP)
  Sơn lót Epoxy cho bề mặt kim loại
  Bộ 20L3,172,600
  Bộ 5L793,200
  3Metapox Comcrete SC
  Sơn lót Epoxy chống kiềm cho bề mặt bê tông xi măng ( Thinner 066 EP)
  Bộ 20L3,172,600
  Bộ 4L634,500
  4Metatherm 200-Undercoat & Finish
  Sơn chịu nhiệt đến 250 độ C gốc silicone ( Thinner 033 SA)
  5L1,680,100
  5Metatherm 300-Undercoat & Finish
  Sơn chịu nhiệt đến 350 độ C gốc silicone( Thinner 033 SA)
  5L2,051,600
  6Metatherm 600-Undercoat & Finish
  Sơn chịu nhiệt đến 650 độ C gốc silicone( Thinner 033 SA)
  5L2,730,400
  Dung môi pha loãng Á Đông
  1Thinner 044 EP5L425,900
  2Thinner 066 EP5L425,900
  3Thinner 022 CV5L374,500
  4Thinner 077 TE5L404,700
  5Thinner 086 PU5L425,900
  6Thinner 088 PU5L425,900
  7Thinner 011 AK5L374,500
  8Thinner 055 IS5L425,900
  9Thinner 033 SA5L404,700
  10Thinner 098 ME5L404,700
  11Thinner 099 ME5L1,864,600
  12Thinner  089 PU5L425,900
  Sơn Alkyd Sumo AC
  1Sơn phủ Á ĐôngMã: 130, 180, 210, 221, 222, 224, 233, 300, 321, 330, 340, 350, 352, 353, 354, 360, 370, 372, 373, 374, 375, 400, 410, 420, 430, 435, 440, 450, 451, 454, 455, 460, 461, 462, 470, 471, 510, 512, 514, 520, 560Th/18L1,600,800
  Lon/3L285,300
  Lon/0,8L85,300
  Lon/0,45L51,700
  Mã: 100, 220, 225, 452, 453, 530, 532, 540, 544, 545, 550, 571, 573Th/18L1,476,700
  Lon/3L262,400
  Lon/0,8L77,900
  Lon/0,45L47,000
  Mã: 110, 240, 250, 260, 310, 311, 320, 570, 610Th/18L1,766,400
  Lon/3L314,900
  Lon/0,8L94,200
  Lon/0,45L56,400
  2Sơn lót Á ĐôngMã: 030(xám)Th/18L1,258,900
  Lon/3L224,700
  Lon/0,8L67,800
  Lon/0,45L41,500
  Mã: 011(nâu đỏ)Th/18L1,117,300
  Lon/3L199,200
  Lon/0,8L59,000
  Lon/0,45L36,600
  3Dung môi pha Sơn Á ĐôngSumo ThinnerLon/5L358,800
  Lon/0.8L65,900

  MUA BÁN SƠN CHUYÊN PHÂN PHỐI SƠN CHÍNH HÃNG HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM

  MUA BÁN SƠN tự hào là nhà phân phối sơn chính hãng tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp sơn chính hãng, chứng nhận CO, CQ ngay khi có yêu cầu. Hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc. Sản phẩm đa dạng, hàng luôn sẵn có với mọi số lượng của tất cả các hãng sơn. Tư vấn chọn sơn và phối màu miễn phí, tận tình, 24/7. Chiết khấu cao cho khách sỉ và nhiều chương trình ưu đãi giảm giá khác. Cung cấp sơn chất lượng với giá cạnh tranh nhất. Dịch vụ giao hàng tận nơi và miễn phí giao sơn ở khu vực nội thành HCM.

  Chúng tôi cam kết:

  • Tất cả các sản phẩm sơn đều 100% chính hãng.
  • Sản phẩm lấy trực tiếp từ nhà máy sản xuất sơn.
  • Không bán hàng tồn kho.
  • Không hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
  • Không lệch màu, sai màu dù chỉ 1 lít sơn / 1 kg sơn.

  Thông tin liên hệ

  Thông tin liên quan