Sơn lót dẫn điện Conductive KERASEAL PSC

Sơn lót dẫn điện Conductive KERASEAL PSC

KERASEAL PSC là lớp phủ epoxy hai thành phần có tính dẫn điện. Lớp lót dẫn điện được sử dụng kết hợp với những hệ thống sản phẩm dẫn điện khác để kiểm soát được mức điện trường mà vẫn có tính dẫn điện. KERASEAL PSC cũng có thể được sử dụng với hệ thống phủ KERAGUARD và KERASEAL như là một lớp lót dẫn điện… phi kim loại, sàn cách điện đơn cử như sàn bê tông.
Đóng gói: Theo tiêu chuẩn 10kg/bộ
Lưu kho: Thời gian sử dụng lên tới 1 năm trong điều kiện nguyên bao và môi trường khô ráo

Ứng dụng

– Các sàn, khu vực sàn có yêu cầu dẫn điện.
– Các sàn, khu vực sàn tĩnh điện.
– Phòng sạch.
– Lớp phủ chống cháy.
– Lớp lót dẫn điện trên sàn cách điện

Điều kiện thi công

– Độ ẩm

– Nhiệt độ thi công tối thiểu 13º C

– Nhiệt độ thi công tối đa 39º C

– Độ điểm sương tối thiểu trên bề mặt 3º C

– Độ ẩm không khí tối đa 85%

KERASEAL PSC là lớp phủ epoxy hai thành phần có tính dẫn điện. Lớp lót dẫn điện được sử dụng kết hợp với những hệ thống sản phẩm dẫn điện khác để kiểm soát được mức điện trường mà vẫn có tính dẫn điện. KERASEAL PSC cũng có thể được sử dụng với hệ thống ... 4.6 5
4.6 5 16

Sản phẩm khác