1. Sơn lót chống rỉ Galant

  2. NSX:
  3. Xuất Xứ:
  4. Liên hệ
   1. - Cập nhật:
   2. 1,115

  Là lọai sơn được sử dụng để làm lớp sơn lót cho các bề mặt hợp kim . Với đặc tính khô rất nhanh, thích hợp để sử dụng cho các vật dụng bằng sắt, thép (hoặc giả thép ) như máy móc, đường ray, cửa , cổng và các lọai lưới bảo vệ bằng

  Là lọai sơn được sử dụng để làm lớp sơn lót cho các bề mặt hợp kim . Với đặc tính khô rất nhanh, thích hợp để sử dụng cho các vật dụng bằng sắt, thép (hoặc giả thép ) như máy móc, đường ray, cửa , cổng và các lọai lưới bảo vệ bằng kim loại.

  Sản phẩm liên quan