1. Sơn chống rỉ Lobster

  2. NSX:
  3. Xuất Xứ:
  4. Liên hệ
   1. - Cập nhật:
   2. 1,145

  Loại : 17.5 lít , 3.5 lít , 875 ml , 450 ml , 200 ml Là lọai sơn chống rỉ, chống ăn mòn và bảo vệ kim lọai như : ống sắt, cửa, tủ sắt , khung kim lọai, lưới kim lọai, khung cửa sắt, đường ray, máy móc , nhà xưởng.v.v… sơn chống

  Loại : 17.5 lít , 3.5 lít , 875 ml , 450 ml , 200 ml

  Là lọai sơn chống rỉ, chống ăn mòn và bảo vệ kim lọai như : ống sắt, cửa, tủ sắt , khung kim lọai, lưới kim lọai, khung cửa sắt, đường ray, máy móc , nhà xưởng.v.v… sơn chống rỉ có chức năng kết dính giữa kim lọai với sơn dầu.

  Sản phẩm liên quan