1. Sơn lót chống rỉ xám TV

  2. NSX:
  3. Xuất Xứ:
  4. Liên hệ
   1. - Cập nhật:
   2. 1,210

  Là lọai sơn được sử dụng để làm lớp sơn lót cho các bề mặt hợp kim. Sơn lót chống rỉ TV thích hợp để sử dụng cho các vật dụng bằng sắt, thép (hoặc giả thép ) như máy móc, đường ray, cửa , cổng và các lọai lưới bảo vệ bằng kim lọai.

  Là lọai sơn được sử dụng để làm lớp sơn lót cho các bề mặt hợp kim. Sơn lót chống rỉ TV thích hợp để sử dụng cho các vật dụng bằng sắt, thép (hoặc giả thép ) như máy móc, đường ray, cửa , cổng và các lọai lưới bảo vệ bằng kim lọai.