1. Sơn chống rỉ xám ATM

  2. NSX:
  3. Xuất Xứ:
  4. Liên hệ
   1. - Cập nhật:
   2. 1,193

  Loại : 17.5 lít , 3.5 lít , 875 ml , 450 ml Là lọai sơn được sử dụng để làm lớp sơn lót cho các bề mặt hợp kim . Sơn lót chống rỉ “ATM” PRIMER SURFACER PLATINUM GREY # 1040 , với đặc tính khô rất nhanh, thích hợp để sử dụng cho

  Loại : 17.5 lít , 3.5 lít , 875 ml , 450 ml
  Là lọai sơn được sử dụng để làm lớp sơn lót cho các bề mặt hợp kim . Sơn lót chống rỉ “ATM” PRIMER SURFACER PLATINUM GREY # 1040 , với đặc tính khô rất nhanh, thích hợp để sử dụng cho các vật dụng bằng sắt, thép ( hoặc gỉa thép ) như máy móc, đường ray, cửa , cổng và các lọai lưới bảo vệ bằng kim lọai .

  Sản phẩm liên quan