1. Bồn cầu một khối Inax AC-1135VN (Nắp êm)

  2. NSX:
  3. Xuất Xứ:
  4. Liên hệ
   1. - Cập nhật:
   2. 1,664