1. Bồn cầu một khối Caesar CD1375 (Nắp đóng êm)

  2. NSX:
  3. Xuất Xứ:
  4. Liên hệ
   1. - Cập nhật:
   2. 2,046